INFORMACIJE O PREDUPISU ZA ŠKOLSKU 2023/2024. godinu

ELEKTRONSKI predUPIS

Popunjeni formular u word formatu poslati putem elektronske pošte na školsku email adresu:

[email protected] zajedno sa uslikanim ili skeniranim dokumentima:

  1. Svedočanstva iz osnovne škole (V, VI i VII razred)
  2. Dokumenta o završetku školovanja u osnovnoj školi
  3. Lična karta jednog od roditelja
  4. Izvod iz MKR za učenika

Nakon prijema e-maila sa dokumentacijom, škola će vam potvrditi prijem i obavestiti vas oko daljih koraka vezanih za budući status učenika, odobrenje za upis u školu, finansije itd. Predupis je otvoren do 27.01.2023.

LIČNI PREDUPIS

Dragi roditelji i učenici, u E-Gimnaziju je moguć lični predupis učenika za školsku 2023/2024. godinu ličnim dolaskom, svakim radnim danom od 09:00č do 15:00č, ili subotom od 09:00č do 12:00č, ul. Stojana Novakovića 2, II sprat, Novi Sad. Ne primamo učenike sa ocenama 1 ili 2 iz vladanja, zatim nedovoljne učenike i učenike isključene iz postupka redovne nastave iz bilo koje osnovne škole. 

Za sve informacije oko upisa možete pozvati sledeći telefonski broj: +381 65 822 2228

Ovde imate korisne informacije za školovanje:

Redovni učenici:

  1. Dokumentacija za upis, 2023-2024. šk godina
  2. Formular za upis
  3. Informacije o školi – E-Gimnazija, opšti smer, Novi Sad
  4. Obavezni predmeti

Predupis je otvoren do 27.01.2023.