INFORMACIJE O UPISU ZA ŠKOLSKU 2024/2025. godinu

ELEKTRONSKI PREDUPIS

Popunjeni formular u word formatu poslati putem elektronske pošte na školsku email adresu:

[email protected] zajedno sa uslikanim ili skeniranim dokumentima:

  1. Svedočanstva iz osnovne škole (V, VI i VII razred)
  2. Dokumenta o završetku školovanja u osnovnoj školi
  3. Lična karta jednog od roditelja
  4. Izvod iz MKR za učenika

Nakon prijema e-maila sa dokumentacijom, škola će vam potvrditi prijem i obavestiti vas oko daljih koraka vezanih za budući status učenika, odobrenje za upis u školu, finansije itd.

LIČNI PREDUPIS

Dragi roditelji i učenici, u E-Gimnaziju je moguć lični upis učenika za školsku 2024/2025. godinu ličnim dolaskom, svakim radnim danom od      09-15h, ili subotom od 09-12h, ul. Stojana Novakovića 2, II sprat, Novi Sad.

Ne primamo učenike sa ocenama 1 ili 2 iz vladanja, zatim nedovoljne učenike i učenike isključene iz postupka redovne nastave iz bilo koje osnovne škole. 

Za sve informacije oko upisa možete pozvati sledeći telefonski broj: +381 64 5000008

Ovde imate korisne informacije za školovanje:

Redovni učenici:

  1. Dokumentacija za predupis, 2024-2025. šk godina
  2. Formular za predupis
  3. Informacije o školi – E-Gimnazija, opšti smer, Novi Sad
  4. Obavezni predmeti